နေ့စဉ်သတင်းများ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အမျိုးသမီး 860 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီ က

ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အမျိုးသမီး
အမေကြီးချစ်တဲ့ သားရွေသွေး 3,520 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၂၈ နေ့ က