ကျန်းမာရေး

တစ်ပတ်အတွင်း ၁၀ ပေါင် ဝိတ်ကျစေနည်း 1,805 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၁၃ နေ့ က