နိုင်ငံတကာသတင်းများ စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွင် သရဲဝင်ပူးနေပုံပေါက်သည့် အိမ်ဖော်ဖြစ်သူကို တွေ့ရှိ 4,662 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၁၇ နာရီ က

စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွင် သရဲဝင်ပူးနေပုံပေါက်သည့် အိမ်ဖော်ဖြစ်သူကို တွေ့ရှိ