နေ့စဉ်သတင်းများ ယနေ့အတွက် ဖုန်းစျေးနှုန်းများ(၂၁.၇.၂၀၁၇) 2,125 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၂ နေ့ က

ယနေ့အတွက် ဖုန်းစျေးနှုန်းများ(၂၁.၇.၂၀၁၇)YBS ၅၅ယာဉ်လိုင်းကိုပိတ်သိမ်းအရေးယူ 2,353 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၁၂ နေ့ က