အနုပညာရှင်များ ဒုတိယရင်သွေးလေးရတော့မယ် Rဇာနည်တို့ ဇနီးမောင်နှံ 4,999 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၁ နာရီ က

ဒုတိယရင်သွေးလေးရတော့မယ် Rဇာနည်တို့ ဇနီးမောင်နှံအော်တိုဘုရင် လက်မှတ်ထိုးပွဲ 385 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က