ကျန်းမာရေး ဆံပင် အရှည်မြန်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ 9,341 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က

ဆံပင် အရှည်မြန်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များမျက်စိနီမြန်းခြင်းအကြောင်း 693 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၄ နေ့ က
အလွန်ခံရခက်တဲ့ ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်း 6,095 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၄ နေ့ က
ဝက်ခြံအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးများ 1,132 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၄ နေ့ က
Shisha smoking နှင့် ကျန်းမာရေး 391 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၅ နေ့ က
လက်ဆေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး 318 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၅ နေ့ က