နိုင်ငံတကာသတင်းများ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဘာသာရေးကျောင်း မီးလောင်မှုဟာ ရှို့မီးဖြစ်တယ်လို့ အာဏာပိုင်များကပြောကြား 731 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီ က

မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဘာသာရေးကျောင်း မီးလောင်မှုဟာ ရှို့မီးဖြစ်တယ်လို့ အာဏာပိုင်များကပြောကြားအမေရိကန်ကို သတိပေးခဲ့သည့် ရှရှား 4,090 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၁၃ နာရီ က