နိုင်ငံတကာသတင်းများ ၃နွစ္အရြယ္ကင္ဆာေရာဂါသည္ညီေလးအတြက္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ကာပိုက္ဆံရွာေနတဲ့ လူငယ္ေလး 2,628 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က

၃နွစ္အရြယ္ကင္ဆာေရာဂါသည္ညီေလးအတြက္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ကာပိုက္ဆံရွာေနတဲ့ လူငယ္ေလးမြေခွေးကိုဝယ်လိုက်တဲ့မစ်ကီမောက် 343 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၃ နေ့ က
ဂြိုလ်သားအာကာသယာဉ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ 1,152 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၄ နေ့ က