နိုင်ငံတကာသတင်းများ မင်္ဂလာဆောင်က မိုက်ခဲတို့ ရန်ပွဲ သွေးထွက်သေဆုံးကြပြီ 1,390 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၅ နာရီ က

မင်္ဂလာဆောင်က မိုက်ခဲတို့ ရန်ပွဲ သွေးထွက်သေဆုံးကြပြီ