ဗဟုသုတအဖြာဖြာ တရားဖြင့်သေခြင်း (အချိန်မဆွဲနဲ့) 10,500 SHARES    လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က

တရားဖြင့်သေခြင်း (အချိန်မဆွဲနဲ့)တရားဖြင့်သေခြင်း (အချိန်မဆွဲနဲ့) 10,500 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က
Mickey Mouse‌လေးဘယ်‌လိုဖြစ်‌လာသလဲ 453 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၁ နေ့ က
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Rolex နာရီအကြောင်း 429 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၃ နေ့ က
ဘုရားကျွန်‌ဆိုတာဘာလဲ 1,128 SHARES / လွန်ခဲ့သော ၄ နေ့ က